AB Täckdikningar Halland

Interdrain 2040Sp – Dränplog
Caterpillar D6R LGP

Snart 60 år i branschen inom dränering och täckdikning. Vår styrka är att, med modern teknik, erbjuda helheten från projektering till färdigdokumenterat jobb. Vi är medlem i Svenska dränerares riksförbund.

Länk till SDR

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är GillaFBknapp.gif

Vi har lång erfarenhet av:

  • Täckdikning; Från projektering till färdigdokumenterat jobb. Vi använder modern GPS-teknik.
  • Bevattningssystem för jordbruk.
  • Avloppsanläggningar; Enskilda avlopp, tryckavlopp, reningsverk mm. Vi är certifierade av VBG kommun.
  • Schakt och grundarbeten vid byggnation.
  • Kabelförläggning, el och fiber.
  • Trädgårdsanläggning stenläggning, murar mm.
  • Anläggning och underhåll av skogsvägar.