Vår maskinpark

Täckdikningsmaskiner

 • Interdrain 2040Sp – Dränplog, -18
  GPS styrning – djuphållning – autostyrning, Trimble FMX
 • Hollanddrain Egs 3000 – Kedjegrävare, -08
  GPS styrning – djuphållning, Trimble FMX

Övriga maskiner

 • 4-Hjuling CF-moto
  För inmätning av topografi (höjdmätning vid projektering) med GPS Trimble FMX
 • 2 st. Gruskärror med sidoelevator
 • 2 st. Spånvagnar 15m3 med sidoelevator
 • Traktor Claas 430
 • Dumper A25c
 • Caterpillar D6R LGP (Breda larver lågt marktryck)

Grävmaskiner

 • Komatsu 228, 23 ton, larvburen
 • Volvo Ew 160c, 18 ton, hjulburen
  Grävsystem klart för GPS körning

Traktorgrävare

 • Volvo 6300, rototilt mm, 12 ton
 • Hydrema 928, rototilt, 10 ton