Om företaget:

Vi utför

  • Täckdikning; från projektering till färdigt jobb. Vi använder modern GPS-teknik.
  • Bevattningssystem för jordbruk.
  • Schakt och grundarbeten vid byggnation.
  • Avloppsanläggningar; Enskilda avlopp certifierade av VBG kommun, tryckavlopp, reningsverk mm.
  • Kabelförläggning, el och fiber
  • Trädgårdsanläggning stenläggning, murar mm.
  • Anläggning och underhåll av skogsvägar

Historik

AB Täckdikningar startades 1961 av George Hallberg, Sven Johansson, Åke Larsson och Nils-Johan Johansson.
1982-2016 Bertil Johansson och Torgny Johansson.
Från 2016 ägs företaget av Dennis Johbarn (son till Nils-Johan).